Locus ruimtelijke verkenningen

Locus onderzoekt en adviseert overheden over onderwerpen op het grensvlak van maatschappelijke opgaven en ruimtelijke kansen. Denk aan duurzame energie, regionale identiteit of de transitie naar een circulaire economie. De inzichten, verhalen en ideeën, die Locus aanreikt, helpen de opdrachtgever met het maken van strategische keuzes.

Met inzet van ruime ervaring, kennis en passie:

  • verkent Locus trends en niet-vanzelfsprekende perspectieven
  • combineert Locus nieuwe ideeën en verrassende invalshoeken
  • inspireert Locus met ruimtelijke concepten en beleidsstrategieën
  • verbindt Locus mensen en mogelijkheden en
  • schrijft Locus heldere en aansprekende verhalen

Locus is in 2001 opgericht door Peter Heerema, geograaf en generalist. Locus voert projecten uit in heel Nederland. De werkwijze van Locus is meestal een combinatie van eigen creatief denk- en schrijfwerk, bronnenonderzoek, interviews met sleutelpersonen en veldverkenning.

De afgelopen jaren profileert Locus zich meer en meer als Verhalenvanger. Naar analogie met het kinderboek De Grote Vriendelijke Reus van Roald Dahl. Die reus vangt dromen om ze ’s nachts in te blazen bij slapende kinderen. Locus vangt verhalen van vernieuwende praktijkervaringen om ze in te blazen bij beleidsmakers. Deze verhalen zetten hen aan tot reflectie, maken concreet wat doorgaans abstract of verborgen blijft en prikkelen hen tot actie. Invoelbare emoties en associaties spelen daarbij een grote rol.

Op dit moment vangt Locus verhalen voor het Programma Nederland van Morgen van het ministerie van BZK.