Ervaring

Ik ben generalist, denk in verbanden en samenhangen, concreet en abstract, inhoud en proces, heb een goede politieke antenne en schrijf makkelijk. Rode draad in mijn loopbaan is het onderzoeken, identificeren en verbinden van maatschappelijke opgaven met ruimtelijke kansen en mogelijkheden.

Bekijk volledige Curriculum Vitae