Projecten

Een voorbeeld van een recent project is de bundel “De Verhalen van twaalf inspirerende Overijsselaars”, waarbij geluisterd is naar de ervaringen van koplopers in Overijssel die zich actief inzetten voor de kwaliteit van hun leefomgeving. Deze informatie wordt door de provincie gebruikt als input voor nieuw provinciaal omgevingsbeleid.

Een ander recent project is de verhalenbundel “Negen Verhalen over Bouwen met Bomen”. In dit project zijn de ervaringen en wensen genoteerd van mensen die in de praktijk, in de regio of op nationaal niveau betrokken zijn bij het toepassen van kruislaaghout als vorm van biobased bouwen in de woningbouw. De toepassing van kruislaaghout in plaats van beton zou kunnen bijdragen aan de oplossing van het stikstofvraagstuk, vermindering van de woningnood, herstel van het landschap en nieuwe economische kansen in Nederland. Deze informatie wordt door het Programma Nederland van Morgen van het ministerie van BZK gebruikt om strategieën te ontwikkelen voor duurzame verstedelijking en landschapsvorming.

Opdrachtgevers onder andere:

Ministerie van BZK, Habiforum, Nirov, SenterNovem, VROM, V&W, I&M, RIKZ, Bouwdienst RWS, Dienst Weg- en Waterbouwkunde RWS, Adviesdienst Verkeer en Vervoer RWS, Wegen naar de toekomst, Stadsdeel Geuzenveld Slotermeer, Dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam, provincies Overijssel, Gelderland, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Noord-Holland, Connekt, Ruimtelijk Planbureau, Belvedere, KpVV, gemeente Borger-Odoorn, Deltaprogramma, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Projectenoverzicht

Klik op een onderstreepte link om in een nieuw venster uitgebreide informatie over het project te lezen (PDF).

Eerdere projecten